Medlemmer af
Praksisforskningsfondens videnskabelige bedømmelsesudvalg:

  • Lars Bjerrum, professor, PhD, praktiserende læge, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet (formand for bedømmelsesudvalget)
  • Jette Kolding Kristensen, praktiserende læge, professor, Forskningsenheden for almen praksis, Aalborg
  • Susanne Reventlow, professor, forskningsleder, praktiserende læge, antropolog, dr.med., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Bedømmelsesudvalget sekretariatsbetjenes af Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland.

Kontaktperson: 
Karungyi Ajule Buga

praksisforsk@rm.dk
Tlf. 2162 0103