Den overordnede ledelse af Praksisforskningsfonden varetages af Strategiudvalget, hvis opgave er:

  • at udforme strategier for anvendelsen af forskningsfondens midler
  • at foretage en overordnet fordeling af forskningsfondens budget, herunder at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgninger om større beløb til forskning.

Inden behandlingen i strategiudvalget foretages der en videnskabelig bedømmelse af ansøgningerne i et videnskabeligt bedømmelsesudvalg.

Strategiudvalget tager stilling til udmøntning af midlerne, herunder fordeling mellem forskningsområder, støttetyper, rækkefølge af finansieringskilder mv.

Medlemmer: 

  • Per Kallestrup, Forskningsleder, Forskningsenheden for Almen Praksis, AU
  • Morten Bondo Christensen, Seniorforsker, Institut for Folkesundhed, Aarhus
  • Birgitte Haahr, Kontorchef, Kvalitet og Lægemidler, Region Midtjylland
  • Søren Svenningsen, Praktiserende læge, PLO-Midtjylland
  • Jens Friis Bak, Lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
  • Birgitte Holm Andersen, Sundhedschef, Social og Sundhed, Favrskov Kommune
  • Camilla Palmhøj Nielsen, forskningschef, DEFACTUM, Region Midtjylland

Sekretariatsbetjening:

Strategiudvalget for Praksisforskningsfonden betjenes af

Karungyi Ajule Buga, Strategisk Kvalitet, Region Midtjylland

Telefon: 2162 0103

Mail: praksisforsk@rm.dk