Praksisforskningsfonden udmønter sine midler i et sammenhængende forskningsprogram.

Forskningsprogrammer fastlægges for 2-3 år ad gangen med mulighed for løbende justeringer.

Praksisforskningsfonden støtter forskning, som med afsæt i Region Midtjyllands målbillede for sundhedsområdet samt Region Midtjyllands praksisplaner vil udvikle praksisområdet.

Desuden er det afgørende, at forskningen indeholder overvejelser om, hvorledes succesfulde resultater implementeres.

Se mere information om Region Midtjyllands målbillede for sundhedsområdet via følgende link:

http://www.rm.dk/sundhed/kvalitet-i-region-midtjylland/vi-maler-pa-kvaliteten/