Region Midtjyllands Praksisforskningsfond har hidtil bevilget støtte til: 

2020

 

Sikkerheden og effektiviteten i telefonvisitation ved lægevagten og Akuttelefonen 1813 udført af praktiserende læger og sygeplejersker. En sammenligning af visitationer omhandlende børn, voksne, samt visitationer af potentielt høj-risiko patientgruppe - bevilget 100.000 kr.

(Dennis Schou Graversen, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

The management of patients with anaemia, cancer risk and cancer-related anaemia subtypes - bevilget 500.000 kr.

(Astrid Bønnelykke, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

Improve understanding of use of point-of-care tests and antibiotics prescribing for acute infections at a general practitioner cooperative outside office hours - bevilget 497.109 kr.

(Linds Huibers, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

Video consultations for patients contacting out-of-hours primary care - bevilget 489.552 kr.

(Linds Huibers, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

Frygt for tilbagefald af kræft blandt tidligere danske kræftpatienter - bevilget 330.000 kr.

(Linda Aagaard Rasmussen, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

2019

 

Optimering og validering af psykometriske test til brug i almen praksis - bevilget 100.000 kr.

(Kaj Sparle Christensen, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

Management of mental health problems in primary care: a pragmatic cluster-randomised trial of problem-solving therapy - bevilget 100.000 kr.

(Kaj Sparle Christensen, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

Effective Stress Reduction in General Practice, a RCT among patients with high perceived stress - bevilget 500.000 kr.

(Mette Bjerggaard, Aarhus Universitet, Dansk Center for Mindfulness)

Røde flag som screeningsmetode til opsporing af alvorlig sygdom i fysioterapipraksis - bevilget 250.000 kr.

(Cecilie Rud Budtz, Regionshospitalet Herning, Arbejdsmedicin)

Almen praksis-relateret variation i behandling af og prognose for patienter med atrieflimmer: Et tværfagligt projekt med fokus på såvel en vigtig klinisk problemstilling som på generisk metodegrundlag for fremtidig kvalitetsudvikling - bevilget 100.000 kr.

(Morten Fenger-Grøn, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

Organisering af kræftopfølgning og opsporing af tilbagefald. Hvordan optimeres samarbejdet mellem almen praksis og sygehusafdelinger? - bevilget 500.000 kr.

(Linda Aagaard Rasmussen, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

Patient and GP interaction in the diagnostic process of cancer - bevilget 400.000 kr.

(Line Flytkjær Virgilsen, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

 

November 2018

 

How do we keep the out‐of‐hours care model healthy in times of pressure on general practice while improving the quality of provided services? - bevilget 124.800 kr.

(Linda Huibers, Seniorforsker, ph.d. Forskningsenheden for almen praksis i Aarhus)

Antibiotic prescribing patterns in out‐of‐hours primary care in Denmark - bevilget 378.400 kr.

(Linda Huibers, Seniorforsker, ph.d. Forskningsenheden for almen praksis i Aarhus)

Almen praksisrelateret variation i behandling af og prognose for patienter med atrieflimmer - bevilget 406.500 kr.

(Morten Fenger‐Grøn, Seniorstatistiker, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

The management of patients with anemia, the risk of cancer and cancer related anaemia - bevilget 570.704 kr.

(Astrid Bønnelykke, PhD. Stud, Hoveduddannelse I AP, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

Beslutningsstøttesystem til medicingennemgang‐ klinisk implementering i almen praksis - bevilget 100.864 kr.

(Philipp Harbig, Praktiserende læge, ph.d., Forskningsenheden for almen praksis i Aarhus)

Tidlig diagnostik af rheumatoid artrit i almen praksis fra første symptom til start af behandling - bevilget 580.000 kr.

(Annette de Thurah, Lektor, reumatologisk afd., AUH)

Diagnostiske forløb hos kræftpatienter med komorbiditet - bevilget 496.000 kr.

(Cathrine WIldenschild Nielsen, Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus)

November 2017

 

Maternal depression and health in offspring - bevilget 250.000 kr.

(Bente Kjær Lyngsøe, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

The patient pathway for recurrent and new primary cancer - Investigating the role of general practice - bevilget 322.000 kr.

(Linda Aagaard Rasmussen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet)

Lægesøgning blandt social sårbare borgere i Aarhus Kommune. En tværfaglig undersøgelse af socialt sårbare borgers brug af primærsektoren - bevilget 450.000 kr.

(Camilla Hoffman Merrild, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

Factors of importance for readmission and premature mortality after hospitalization for pneumonia among the elderly - bevilget 1.080.000 kr.

(Susanne Boel Graversen, Regionshospitalet Randers / Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet)

Udvikling og evaluering af en generisk model for implementering af evidensbaseret behandling i almen praksis bevilget 720.000 kr.

(Jette Videbæk Le, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

Juni 2017

 

Factors of importance for readmission and premature mortality after hospitalization for pneumonia among the elderly - bevilget 125.000 kr.
(Susanne Boel Graversen, Institut for Folkesundhed, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus)

 

Røde flag som screeningsredskab til tidlig opsporing af alvorlig sygdom i fysioterapeutisk praksis - bevilget 107.353 kr.
(Cecilie Rud Budtz, Arbejdsmedicin, Universitetsklinik, Hospitalsenhed Vest, RH Herning)

Juni 2016

Smerteagenten - bevilget 118.297 kr.
(Stine Højgaard, Center for Planlagt Kirurgi, Forskningsenheden, Regionshospitalet Silkeborg)

 

Brug af immunochemical faecal occult blood test i almen praksis: Udredning af patienter med ukarakteristiske symptomer på kolorektalcancer - bevilget 30.000 kr.
(Jakob Søgaard Juul, Institut for Folkesundhed, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus)

December 2015

Out-of-hours telephone triage by nurses and doctors in Danish acute care settings. A study of quality focusing on communication, safety and efficiency - bevilget 524.509 kr.
(Dennis Schou Graversen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

 

Use of fast transvaginal ultrasound in general practice to improve diagnostics of patients with non-specific and vague symptoms of ovarian cancer - bevilget 530.000 kr.
(Marie-Louise Ladegaard Baun, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

 

Et innovationsantropologisk studie af patientforløb i forbindelse med nye opfølgningsprogrammer for kræft - bevilget 689.258 kr.
(Trine Laura Overgaard Nielsen, Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

 

Klinisk relevant behandlingseffekt af fysioterapi ved nakke-, skulder- og lændesmerter. Et benefit-harm-trade off studie - bevilget 590.000  kr.
(David Høyrup Christiansen, Arbejdsmedicinsk klinik, Universitets Klinik, Hospitalsenheden Vest)

Juni 2015

Improving quality in primary health care among chronically ill patients with health literacy challenges - bevilget 525.221 kr.
(Anna Aaby, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

 

Langtidsopfølgning på effekt af socialt differentieret hjerterehabilitering - bevilget 448.384 kr.
(Kathrine Hald, Klinisk socialmedicin og rehabilitering, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

 

Differentiated access to out of hours primary care through assisted decision making and emergency
Access - bevilget 523.800 kr.
(Jonas Fynboe Manniche Ebert, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Almen Praksis, Aarhus Universitet)

 

Brug af hurtig transvaginal ultralyd i almen praksis til tidligere diagnostik af ovariecancer - bevilget 125.000 kr.(Marie-Louise Ladegaard Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Almen Praksis, Aarhus Universitet)

 

Relationen mellem undersøgelse for CPR og leucocytter- og differentialtælling i almen praksis og ordination af antibiotika - bevilget 125.000 kr.
(Morten Bondo Christensen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Almen Praksis, Aarhus Universitet)

 

The association between attachment and perceived quality of the doctor-patient relationship and health
outcomes before and after cancer diagnosis - bevilget 26.980 kr.
(Christina Maar Andersen, Mount Sinai Hospital, Department of Psychiatry, Toronto, Canada)

December 2014

Stratificeret behandling i primær sektor til patienter med uspecifikke lænderygsmerter: et randomiseret interventionsstudie - bevilget 274.200 kr.
(David Christiansen, arbejdsmedicinsk klinik)

 

Improving diagnosis and monitorering of stress, depression and anxiety disorders in general practice - bevilget 30.378 kr.
(Marie Mortensen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesund)

 

Identification of factors in general practise that may contribute to the excess mortality in persons with severe mental illness - bevilget 125.000 kr.
(Anita Tønder Nielsen, Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet)

 

Algoritme til at forbinde patienter til en specifik patientliste i almen praksis - bevilget 257.000 kr.
(Maiken Kjærsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

Juni 2014 - august 2014

Mental health and multimorbidity in general practice - bevilget 623.000 kr.
(Anders Prior, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus)

 

Predictors of antibiotic prescribing and point of care testing in general practice - bevilget 465.000 kr.
(Mette Søgård, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital)

 

Mental sundhed i Tjek dit helbred Medfører generelle forebyggende helbredsundersøgelser blandt 30-49-årige bedre mental sundhed? - bevilget 506.000 kr.
(Christine Ladegaard Geyti, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Almen Medicin)

 

Henvisning til, deltagelse i og udbytte af hjerterehabilitering fase III – fokus på patientoplevelse og tværsektorielt samarbejde - bevilget 99.166 kr.
(Katrine Hald, Aarhus Universitet, Institut for folkesundhed)

 

Hvordan hænger vægt, blodsukkerniveau og dødelighed sammen hos personer med type 2 diabetes? - bevilget 125.000 kr.
(Lisa Grønbæk Nielsen, Institut for Folkesundhed)

 

Variation i praktiserende lægers kliniske praksis: Betydningen af personlige lægekarakteristika - En undersøgelse i Region Midtjyllandm- bevilget 125.000 kr.
(Karen Busk Nørøxe, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus)

 

Fund og effekt af lungefunktionsundersøgelse ved forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtale. - bevilget 431.000 kr.
(Lene Maria Ørts Clemmensen, Sektion for almen medicin, Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet)

 

Udviklingen af en evidens- og teoribaseret intervention til at fremme sundhed og livskvalitet for unge voksne med type 2 diabetes i Danmark. - bevilget 460.000 kr.
(Anne Bo, Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

December 2013

Sundhedsrelateret livskvalitet – før og efter en aktiv implementering af Region Midtjyllands forløbsprogram for KOL - bevilget 150.000 kr.
(Margrethe Smidth, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

 

Diagnosis and monitoring of depression, anxiety disorders and stress in general practice” - bevilget 473.491 kr.
(Marie Mortensen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet)

 

Prognose og kronikeromsorg for diabetes hos personer med svære psykiatriske lidelser - bevilget 30.000 kr.
(Anette Riisgaard Ribe, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

 

Variation i praksissektoren og hvordan vi kan udnytte den til at skabe evidens for bedste behandling - bevilget 257.000 kr.
(Maiken Ina Siegismund, Institut for Folkesundhed, Sektion for Biostatistik, Aarhus Universitet)

Juni 2013

Betydningen af stress, angst og depression for langtids-prognosen hos personer med multisygdom i almen praksis - bevilget 125.000 kr.
(Anders Prior Bjerre-Olsen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

December 2012

Bodily Distress Syndrome - bevilget 848.000 kr.
(Anna Budtz-Lilly, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

 

Effekt af konditest ved forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler - bevilget 482.000 kr.
(Kirsten Høj, Institut for Folkesundhed, Sektion for Almen Medicin, Aarhus Universitet)

 

Validation of web-based instruments for diagnosing and monitoring of depression and anxiety in primary care - bevilget 125.000 kr.
(Marie Mortensen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)

 

Kræftudredning og henvisning via kræftpakker i almen praksis - studier af symptomudvikling, tid til diagnose og tumorstadie - bevilget 192.413 kr.
(Henry Jensen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus  Universitet)

 

Opfølgning hos kvinder med unormale prøvesvar efter livmoderhalskræftscreening - Effekter af to interventioner - bevilget 67.172 kr.
(Bettina Kjær Kristiansen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet)"

 

Effekten af efteruddannelse diagnostik af kræft i almen praksis - bevilget 1.386.219 kr.
(Berit Skjødeberg Toftegaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus  Universitet)

Juni 2012

Effekt af efteruddannelse i relation til diagnostik af kræft i almen praksis - bevilget 125.000 kr.
(Berit Skjødeberg Toftegaard, Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Forskningsenheden for
Almen Praksis)

December 2011

Prognose og kronikeromsorg for type 2 diabetes hos patienter med svære psykiatriske ledelser - bevilget 125.000 kr.
(Anette Riisgaard Ribe, Forskningsenheden for Almen Praksis)

 

Behandling af arbejdsrelateret stress i almen praksis - bevilget 125.000 kr.
(Kurt Rasmussen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning)