Klinisk biokemi i Region Nordjylland og Region Midtjylland

Hvor findes de:

De fælles analysenavne og referenceintervaller findes i Den Sande Database.

Hvor anvendes de: 

De fælles analysenavne og referenceintervaller anvendes på alle hospitalerne i Region Nordjylland og Midtjylland.

Hvem fastsætter:

Den kliniske vejledningsgruppe har ansvaret for fastsættelse af fælles analysenavne og referenceintervaller.

Den kliniske vejledningsgruppe:

 • Dora Simonsen, KBA, Hospitalsenhed Midt
 • Lise Husted, KBA, Hospitalsenhed Midt
 • Sidsel Rødgaard-Hansen, KBA, Hospitalsenhed Midt
 • Helle Tanderup Kristensen, KBA, Hospitalsenheden Vest
 • Else Marie Vestergaard, KBA, Regionshospitalet Horsens
 • Ane Langkilde-Lauesen Nielsen, KBA, Regionshospitalet Randers
 • Dorthe Gilkrog, KBA, Sygehus Vendsyssel
 • Peter Hindersson, KBA, Sygehus Vendsyssel
 • Mie Samson, KBA, Aarhus Universitetshospital
 • Søren Ladefoged, KBA, Aarhus Universitetshospital
 • Marianne Kragh Thomsen, KMA, Aarhus Universitetshospital
 • Annebirthe Bo Hansen, KBA, Aalborg Universitetshospital
 • Liselotte Lindner, KBA, Aalborg Universitetshospital
 • Trine-Line Korsholm, KIA, Aarhus Universitetshospital

Hvordan fastsættes de: 

Vejledningen for hvordan analysenavne og referenceintervaller fastsættes fremgår af "Håndbog om analysenavne, referenceintervaller og analysekoder for Region Nordjylland og Region Midtjylland".

Se vejledning her

Nye analyser

Regneark til indtastning af nye analyser