Vær venligst opmærksom på, at der er kommet ændrede krav til forskningsfonden.

De væsentligste ændringer i fondens krav i 2022 er:

 • Det er muligt at søge lønmidler til flere forskere i samme ansøgning gældende for ansøgningskategorien 'forskningsprojekter og forskerstillinger'.
 • Ph.d.-studerende skal ikke længere som minimum være deltidsansat i Region Midtjylland. Til gengæld skal ph.d.-projekter udføres helt eller delvist på, og med involvering af en enhed i Region Midtjylland.
 • Kravet om at have udgivet en peer reviewed artikel er bortfaldet for ph.d.-studerende.
 • Der er oprettet en ny ansøgningskategori, der er øremærket finansiering af ph.d.-projekter.
 • Ansøgere der er ansat i Region Midtjylland kan søge korterevarende stipendier, selvom deres hovedvejleder ikke er ansat i regionen.
 • Udover ansøgere med en kandidatuddannelse (eller anden uddannelse på samme niveau) kan ansøgere til integrerede ph.d.-forløb også søge bevillinger. Midlerne må dog først tages i brug, når universitetet har godkendt vedkommende til det integrerede ph.d.-forløb.

-----------------------------------------------------------------

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Forskningsfonden yder økonomisk støtte til forskere på følgende hospitaler og enheder i Region Midtjylland:

 • Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Hospitalsenhed Midt
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Horsens
 • Præhospitalet
 • Psykiatrien
 • DEFACTUM, Koncern Kvalitet
 • Indkøb & Medicoteknik
 • Koncern HR
 • Hospitalsapoteket

Forskningsfonden har følgende støtteformer:

 •  Forskningsprojekter og forskerstillinger:
  • Lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter

  • Lønmidler til forskerstillinger, f.eks. professorater, forskningsoverlægestillinger, lektorater og post.docs

 • Seniorstipendier:
  • Lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning

  • Lønmidler til udlandsophold med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde for med udenlandsk institution for øje

 • Ph.d.-projekter:
  • Lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med ph.d.-projekter

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 1. september 2023 kl. 12:

 • Korterevarende stipendier
 • Ph.d.-projekter
 • Seniorstipendier
 • Forskningsprojekter og forskerstillinger

Midlerne kan tidligst bruges fra 1. januar 2024.

Hvis du vil vide mere om baggrunden for forskningsfonden, kan du læse mere under Information om forskningsfonden.