Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Forskningsfonden yder økonomisk støtte til forskere på følgende hospitaler og enheder i Region Midtjylland:

 • Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Hospitalsenhed Midt
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Horsens
 • Præhospitalet
 • Psykiatrien
 • DEFACTUM, Koncern Kvalitet
 • Indkøb & Medicoteknik
 • Koncern HR
 • Hospitalsapoteket

Forskningsfonden har følgende støtteformer:

 •  Forskningsprojekter og forskerstillinger:
  • lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter

  • lønmidler til forskerstillinger, f.eks. professorater, forskningsoverlægestillinger, lektorater og post.docs
 •  Korterevarende stipendier
  • lønmidler til forberedelse af ph.d.-projekt til kommende ph.d.-studerende
 •  Seniorstipendier:
  • lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning

  • lønmidler til udlandsophold med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde for med udenlandsk institution for øje

 • Der uddeles på nuværende tidspunkt ikke skolarstipendier

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. september 2022 kl. 12:

 • Korterevarende stipendier
 • Ph.d.-projekter
 • Seniorstipendier
 • Forskningsprojekter og forskerstillinger

Midlerne kan tidligst bruges fra 1. januar 2023.

Hvis du vil vide mere om baggrunden for forskningsfonden, kan du læse mere under Information om forskningsfonden.