Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Forskningsfonden yder økonomisk støtte til forskere på følgende hospitaler og enheder i Region Midtjylland:

 • Aarhus Universitetshospital
 • Hospitalsenheden Vest
 • Hospitalsenhed Midt
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Horsens
 • Præhospitalet
 • Social og Psykiatri
 • DEFACTUM, Koncern Kvalitet
 • Indkøb & Medicoteknik
 • Koncern HR
 • Hospitalsapoteket

Forskningsfonden har følgende støtteformer:

 •  Forskningsprojekter og forskerstillinger:
  • lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter

  • lønmidler til forskerstillinger, f.eks. professorater, forskningsoverlægestillinger, lektorater og post.docs
 •  Korterevarende stipendier
  • lønmidler til forberedelse af ph.d.-projekt til kommende ph.d.-studerende
 •  Seniorstipendier:
  • lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning

  • lønmidler til udlandsophold med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde for med udenlandsk institution for øje

 • Der uddeles på nuværende tidspunkt ikke skolarstipendier

Ansøgningsfrister

1. maj 2020 kl. 12.00:

 • Korterevarende stipendier

 • Seniorstipendier

1. september 2020 kl. 12.00:

 • Forskningsprojekter og forskerstillinger
 • Korterevarende stipendier

 • Seniorstipendier

Bemærk at der fra og med 2021 kun vil være ansøgningsrunder til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond om efteråret. Midlerne kan tidligst bruges fra 1. januar 2022.

Hvis du vil vide mere om baggrunden for forskningsfonden, kan du læse mere under Information om forskningsfonden.