Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Forskningsfonden yder økonomisk støtte til forskere på følgende hospitaler og enheder under Region Midtjylland:

 • Aarhus Universitetshospital
 • Hospitalsenheden Vest
 • Hospitalsenhed Midt
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Horsens
 • Præhospitalet
 • Social og Psykiatri
 • DEFACTUM, Koncern Kvalitet
 • Indkøb & Medicoteknik
 • Koncern HR

Forskningsfonden har følgende støtteformer:

 •  Forskningsprojekter og forskerstillinger:
  • lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter

  • lønmidler til forskerstillinger, f.eks. professorater, forskningsoverlægestillinger, lektorater og post.docs
 •  Korterevarende stipendier
  • lønmidler til forberedelse af ph.d.-projekt til kommende ph.d.-studerende
 •  Seniorstipendier:
  • lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning

  • lønmidler til udlandsophold med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde for med udenlandsk institution for øje

 • Skolarstipendier til forskningsårsstuderende

Ansøgningsfrister

1. maj 2020 kl. 12.00:

 • Korterevarende stipendier

 • Seniorstipendier

1. september 2020 kl. 12.00:

 • Forskningsprojekter og forskerstillinger
 • Korterevarende stipendier

 • Seniorstipendier

Hvis du vil vide mere om baggrunden for forskningsfonden, kan du læse mere under Information om forskningsfonden.