Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfonds formål er - gennem økonomisk støtte til forskning - at bidrage til, at styrke og udvikle forskningsmiljøerne på sundhedsområdet i Region Midtjylland på et højt internationalt niveau, således at forskningsmæssig viden og tankegang udvikles og udbredes i hele sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Regionsrådet har afsat et budget for 2020 på 27,6 millioner kr. til forskningsfonden. Pga. ændring i udbetalingsprocessen vil der i 2020 også kunne søges midler for 2021, hvor der forventes at være et tilsvarende beløb.

Forskningsfonden udgør ét af Region Midtjyllands bidrag til at opfylde den lovbestemte forpligtelse (§ 194 i sundhedsloven) til at sikre udviklings- og forskningsarbejde inden for sundhedsområdet. Ét af redskaberne til at opfylde forpligtelsen er økonomisk støtte til forskning indenfor sundhedsområdet.

Forskningsfondens engelske navn er: Health Research Foundation of Central Denmark Region.

Ledelsesmæssigt ansvar

Region Midtjyllands direktion har det ledelsesmæssige ansvar for Forskningsfonden. 

Vurdering og prioritering af ansøgninger forestås af Prioriteringsudvalget eller Stipendieudvalget. Medlemmerne af udvalgene udpeges for en 2-årig periode.

Administration

Administrationsgrundlaget for forskningsfonden uddyber Forskningsfondens formål, Forskningsfondens organisatoriske rammer, Forskningsfondens støtteformer samt beskrivelser af kriterier og betingelser for ansøgninger og bedømmelse af disse.

Forskningsfondens administrative opgaver varetages af Koncern Kvalitet, Region Midtjylland.

Kontaktperson:
Karungyi Ajule Buga
Tlf. 21 62 01 03
E-mail: forskningsfonden@rm.dk