Se indhold målrettet mod forskellige fagpersoner, og læs nærmere om den målrettede genoptræning og arbejdsmedicinske patientrådgivning.

skulder

Formålet med hele projektet er få skabt en viden som skal medvirke til en bedre behandling, genoptræning og rådgivning af patienter med ondt i skulderen.

Forskningsprojektet skal give mere viden om

  • hvilken behandling der giver de bedste resultater for den enkelte patient
  • hvilke patienter der har behov for en ekstra indsats i forhold til genoptræning
  • hvordan vi bedste hjælper den enkelte patient, der har problemer med arbejdet

 

En særlig del af forskningsprojektet fokuserer på at hjælpe alle skulderpatienter, der er blevet opereret, med at vende tilbage til arbejdet på normal vis efter skulderoperation og genoptræning.

Det sker gennem målrettet genoptræning og arbejdsmedicinsk rådgivning til de patienter, som fortsat har problemer med skulderen otte uger efter, at de er blevet opereret. Denne del af projektet kaldes Godt i gang efter skulderoperation, og skal vurdere om rådgivningen og træningen har en positiv indflydelse på arbejdsevne, helbred og trivsel på kort og længere sigt.

Du kan læse mere om denne del af projektet ved at klikke på linket Godt i gang efter skulderoperation.

Hvis du søger information om de dele af forskningsprojekt som direkte vedrører skulderpatienter i form af:

  • deltagerinformation
  • baggrund for projektet
  • et typisk forløb for skulderpatienter i Region Midtjylland
  • spørgsmål og svar 

Kan du læse mere på siden information til patienter