Skulder Interventions Projektet (SIP)er den samlede betegnelse for de forskellige forskningsindsatser under SIP som skal øge den eksisterende viden om skulderpatienter og dermed forbedre muligheden for at optimere behandling for denne patientgruppe. 

For at få så stor en viden om problemet med ondt i skulderen som muligt vil alle, som henvises til undersøgelse på en ortopædkirurgisk afdeling i Region Midtjylland blive bedt om at udfylde et spørgeskema. De patienter som udfylder spørgeskemaet vil 12 måneder senere få tilsendt yderligere et spørgeskema. Det sker for at kunne følge op på om problemet med ondt i skulderen ændrer sig og i så fald om ændringen er positiv eller negativ. 

En særlig del af forskningsprojektet fokuserer på at hjælpe alle skulderpatienter, der er blevet opereret, med at vende tilbage til arbejdet på normal vis efter skulderoperation og genoptræning. Det er den del af projektet der hedder Godt i gang efter skulderoperation, og som er nærmere beskrevet nedenfor.

Desuden er der tilknyttet to ph.d. projekter til det samlede forskningsprojekt. 

Godt i gang efter skulderoperation skal vise, om skulder­funktionen og mulighederne for hurtigere og mere varig tilbagevenden til arbejdet kan forbedres ved systematisk fysioterapeutisk træning og arbejdsmedicinsk rådgivning med fokus på evt. behov for tilpasning af arbejdet i forhold til skuldersygdommen.

Den del af projektet omfatter som nævnt kun den gruppe af patienter som får foretaget en operation. . 

I diagrammet kan er det illustreret se hvad der sker undervejs i projektet. De patienter der henvises til en operation i skulderen vil blive bedt om at udfylde yderligere et spørgeskema.