Godt i gang efter skulderoperation. Som nævnt er formålet med forskningsprojektet Godt i gang efter skulderoperation at undersøge, om skulder­funktionen og mulighederne for hurtigere og mere varig tilbagevenden til arbejdet kan forbedres ved systematisk fysioterapeutisk træning og arbejdsmedicinsk rådgivning. 

Der er to væsentlige kriterier for at deltage i forskningsprojektet Godt i gang efter skulderoperation. Det ene er at du ved efterkontrol 8. uger efter skulderoperationen fortsat har problemer med at udføre sædvanlige aktiviteter på grund af skulderen. Det andet er at du skal være ansat i et job på almindelig arbejdsmarkedsmæssige vilkår mindst 25. timer om ugen.

Hvis du ikke opfylder kriteriet om at være ansat mindst 25. timer om ugen, men fortsat døjer med problemer med skulderen, så tilbydes du at deltage i tillægsprojektet, hvor der udelukkende er fokus på systematisk fysioterapeutisk træning.

For at gøre det mere overskueligt er der lavet et diagram som viser forløbet fra efterkontrol og hvad der sker hvis du bliver inviteret til at deltage i forskningsprojektet. Se diagrammether