kan det være at, det ud over smerten måske også giver problemer i forhold til almindelige gøremål på arbejdet eller i fritiden. Hvis du på grund af problemer med skulderen henvises til undersøgelse på en af de ortopædkirurgiske afdelinger i Region Midtjylland vil du i forbindelse med undersøgelsen blive bedt om at udfylde et spørgeskema.

Spørgeskemaet er en del af Skulder Interventions Projektet (SIP). Det er et forskningsprojekt, som omfatter alle dele af indsatsen for skulderpatienter. 

Forskningsprojektet skal samlet set give mere viden om

  • hvilken behandling, der giver de bedste resultater for den enkelte patient
  • hvilke patienter, der har behov for en ekstra indsats i forhold til genoptræning
  • hvordan vi bedst hjælper den enkelte patient, der har problemer med arbejdet

En særlig del af forskningsprojektet fokuserer på at hjælpe alle skulderpatienter, der er blevet opereret, med at vende tilbage til arbejdet og kunne klare almindelige dagligdagsfunktioner på normal vis efter skulderoperation og genoptræning.

Det sker gennem målrettet genoptræning og arbejdsmedicinsk rådgivning til de patienter, som fortsat har problemer med skulderen otte uger efter, at de er blevet opereret. Denne del af projektet kaldes Godt i gang efter skulderoperation, og skal vurdere om rådgivningen og træningen har en positiv indflydelse på arbejdsevne, helbred og trivsel på kort og længere sigt.

Du kan læse mere om denne del af projektet ved at klikke på linket Godt i gang efter skulderoperation.

Hvis du vide mere om hele eller dele af forskningsprojektet, eller hvis du ønsker at finde relevant information, er det samlet her på siden. Du kan bl.a. læse om

  • deltagerinformation
  • baggrund for projektet
  • et typisk forløb for skulderpatienter i Region Midtjylland
  • spørgsmål og svar