Skulder Interventions Projektet - kort beskrevet

Skulder Interventions Projektet (SIP) er et forskningsprojekt som omfatter alle dele af indsatsen for skulderpatienter. Det er vigtigt at understrege at forskningsprojektet består af flere forskellige dele som samlet set skal hjælpe til at gøre behandlingen af den enkelte skulderpatient så god som overhovedet mulig.

Det er derfor at vi i forbindelse med projektet gerne vil have information om alle patienter der på grund af problemer med en skulder henvises til undersøgelse på en ortopædkirurgisk afdeling i Region Midtjylland.

En særlig del af forskningsprojektet fokuserer på at hjælpe alle skulderpatienter, der er blevet opereret, med at vende tilbage til arbejdet på normal vis efter skulderoperation og genoptræning. Det er den del af forskningsprojektet hedder Godt i gang efter skulderoperation.

Desuden er der tilknyttet to ph.d. projekter til det samlede forskningsprojekt  

Projektets formål

Forskningsprojektet Godt i gang efter skulderoperation skal vise, om skulder­funktionen og mulighederne for hurtigere og mere varig tilbagevenden til arbejdet kan forbedres ved systematisk fysioterapeutisk træning og arbejdsmedicinsk rådgivning med fokus på evt. behov for tilpasning af arbejdet i forhold til skuldersygdommen.

Der er to væsentlige kriterier for at deltage i forskningsprojektet Godt i gang efter skulderoperation. Det ene er at du ved efterkontrol 8. uger efter skulderoperationen fortsat har problemer med at udføre sædvanlige aktiviteter på grund af skulderen. Det andet er, at du skal være ansat i et job på almindelig arbejdsmarkedsmæssige vilkår mindst 25. timer om ugen.

Hvis du ikke opfylder kriteriet om at være ansat mindst 25. timer om ugen, men fortsat døjer med problemer med skulderen, så tilbydes du at deltage i tillægsprojektet, hvor der udelukkende er fokus på systematisk fysioterapeutisk træning.

For at gøre det mere overskueligt er der lavet et diagram som viser forløbet fra efterkontrol og hvad der sker hvis du bliver inviteret til at deltage i forskningsprojektet. Se diagrammet her 

Plan for undersøgelsen

Undersøgelsen starter på Arbejdsmedicinsk Klinik i Aarhus eller Herning.  Ved en fysioterapeut får du undersøgt skulderens bevægelighed og styrke, og dit kondital bestemmes. Efter udfyldelse af et spørgeskema trækkes der lod om det videre forløb, som vil blive én af følgende fire muligheder:


1. Arbejdsmedicinsk rådgivning. En speciallæge i arbejdsmedicin hjælper dig med erhvervsmæssig afklaring. På baggrund af samtale og lægeundersøgelse udpeges de problemer, der kan være med at komme tilbage til arbejdet. Evt. planlægges et besøg på arbejdspladsen med henblik på at få løst problemerne. Efter seks uger kontakter lægen dig telefonisk for at følge op på planen. Afsluttende samtale, undersøgelse og rådgivning sker på Arbejdsmedicinsk Klinik efter tre måneder. Anden planlagt behandling eller træning kan følges uændret i projektperioden.  

2. Systematisk fysioterapeutisk træning. Træningen gennemføres dels i et træningscenter i Aarhus eller Herning og dels som hjemmetræning. I løbet af to til tre måneder bliver der tale om 8-12 (højst 16) træningsgange i centeret, hvor du bliver vejledt af en fysioterapeut, som er specialiseret i skuldertræning. Andre planlagte behandlinger end egentlig genoptræning af skulderen kan følges uændret i projektperioden.

3. Arbejdsmedicinsk rådgivning og systematisk fysioterapeutisk træning. En kombination af 1) og 2).

4. Sædvanligt efterforløb. Du modtager sundhedsvæsenets almindelige tilbud til opererede skulderpatienter. Dette tilbud varierer fra sted til sted og fra patient til patient. Sædvanlig træning kan være træning hjemme, hos privat fysioterapeut, på kommunalt træningscenter eller på sygehuset. Sædvanlig erhvervsmæssig rådgivning kan fx gives af din praktiserende læge eller en kommunal jobkonsulent.

Efter tre måneder møder du igen på Arbejdsmedicinsk Klinik i Aarhus eller Herning til skulderundersøgelse, konditest og udfyldelse af et spørgeskema.

Efter 12 måneder udfyldes et afsluttende spørgeskema, der udsendes med posten. 

 

Nytten ved undersøgelsen

Resultaterne vil danne udgangspunkt for forbedret rådgivning til skulderopererede patienter med hensyn til genoptræning og tilbagevenden til arbejdet. Hvorvidt du selv vil få gavn af din deltagelse, vil afhænge af indsatsernes mulige effekt.  

Der forventes ingen bivirkninger, risici, komplikationer eller ulemper

Forbigående muskelømhed vil dog være almindelig efter undersøgelse af skulderstyrke og træning.

Dine rettigheder

Det er frivilligt at deltage. Du har mulighed for betænkningstid, før du beslutter, om du vil deltage. Inden du træffer din beslutning kan du finde mere information i brochuren Før du beslutter dig. Den beskriver de generelle forhold omkring et forskningsprojekt, som man bør kende til.

Hvis du beslutter dig for at deltage, bedes du underskrive samtykkeerklæring. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage.

Vi opfordrer dig til at læse mere om dine rettigheder på linket: Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt
 

Bemærk, at du med dit samtykke giver tilladelse til:

•  At vi i samråd med dig kan kontakte din arbejdsplads vedrørende muligheder for tilpasning af arbejdet i forhold til skuldersygdommen.

•  At vi kan modtage journaloplysninger vedrørende din nuværende skulderlidelse som baggrund for træning og rådgivning.

Økonomiske forhold ved deltagelse

Der ydes skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil efter statens gældende takster (2,13 kr/km i 2013). Udgifter til bus, tog (2. klasse) og parkering dækkes på baggrund af originalbilag. Der ydes desuden dækning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, hvor beløbet er skattepligtigt som B-indkomst og indberettes til SKAT.

Afbrydelse af din deltagelse i forskningsprojektet

Hvis der sker ændringer af din helbredstilstand, som kan påvirke din deltagelse, vil vi vurdere, om din deltagelse må afbrydes.