forskning - charlotte.png

Forskningsbaseret tilgang 

Forskningen ved Hospitalsapoteket Region Midtjylland udspringer af missionen om at anvende en forskningsbaseret tilgang til at forbedre den medicinske behandling af patienter. Vi forsker i patientsikkerhed, lægemiddelhåndtering samt rationel farmakoterapi. 

Rationel medicinering

Både nationalt og lokalt er der en voksende anerkendelse af behovet for at udvikle området inden for rationel medicinering for at kvalitetssikre processen fra lægen ordinerer medicinen og til patienten indtager den. Risikoen for fejl, en øget patientsikkerhed og eventuelle meromkostninger bliver herved reduceret, og det betyder en bedre ressourceanvendelse. Et af redskaberne til at kvalitetssikre processen kan være at indføre nye teknologier i forskellige stadier i medicineringsprocessen. 

Forskning i nye medicineringskoncepter

Med de kommende sygehusbyggerier i Danmark foreligger muligheden for at implementere nye og bedre medicineringskoncepter. For at kunne dokumentere og anbefale nye koncepters værdi ved prioriteringer i sygehusvæsenet er der et presserende behov for, at de testes. 

Relevansen heraf er dels at kunne kvalitetssikre patienternes behandling og dels at kunne effektivisere, således at ressourcer bliver frigjort til behandling, men også for at kunne imødegå den demografiske udvikling, der fremadrettet vil kræve mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.