Klinisk forsøg

Brug Hospitalsapoteket som medspiller ved kliniske forsøg!

På Aarhus Universitetshospital (AUH) har det siden 2000 været et krav, at alle kliniske forsøg skal kvalitetssikres efter reglerne for Good Clinical Practice (GCP). Hospitalsapoteket Region Midtjylland er involveret i mange kliniske forsøg. Apoteket er underlagt regler om Good Manufacturing Practice (GMP) og Good Distribution Practice (GDP), når lægemidler bliver produceret, opbevaret og udleveret.

Hospitalsapoteket kan tilbyde - Inden forsøget

 • hjælpe med at udfylde anmeldelsesskema til Lægemiddelstyrelsen
 • udfylde skema til katalogisering af egenproducerede ikke markedsførte lægemidler
 • rådgive om indførsel af forsøgslægemidler fra udlandet
 • rådgive om blinding af forsøgslægemidler
 • rådgive om randomisering
 • rådgive om praktisk håndtering af forsøgslægemiddel fx produktion, etikettering og opbevaring.

Hospitalsapoteket kan tilbyde - Under forsøget

 • producere, etikettere og pakke forsøgslægemiddel 
 • foretage indførsel af forsøgslægemidler fra udlandet 
 • opbevare og udlevere lægemidlerne 
 • foretage randomisering 
 • fremstille individuelt forseglede kodekuverter svarende til randomiseringen 
 • føre medicinregnskab

Hospitalsapoteket kan tilbyde - Efter forsøget

 • destruere rester 
 • udarbejde statistikker 

Apoteket tager betaling for det arbejde, der bliver udført. Prisen varierer fra forsøg til forsøg, men er fastsat efter forventet ressourceforbrug.

Se hospitalsapotekets Introduktionsskrivelse for yderligere information om hospitalsapoteket som samarbejdspartner ved udførelsen af kliniske forsøg.

Introduktionsskrivelse(pdf)
Letter of introduction(pdf)

Kontakt Hospitalsapoteket Region Midtjylland

Hospitalsapoteket Klinisk Forsøgsenhed (Funktionspostkasse) hospitalsapoteket.klinisk.forsoegsenhed@rm.dk

Tlf. nr. 2964 5994