Samtale

Et specialeprojekt, udført i Hospitalsapoteket (2016), fandt at patientinddragelse i medicingennemgang medførte, at der blev identificeret signifikant flere lægemiddelrelaterede problemer.

Derudover viste undersøgelsen, at en del af de lægemiddelrelaterede problemer, identificeret uden patientinddragelse, ikke var til stede når patienten blev spurgt.