Formålet med undersøgelsen er, at fastsætte hvilke modeller for udlevering af vederlagsfri medicin Hospitalsapoteket skal tilbyde, under hensyntagen til hospitalsafdelingernes og patienternes behov. Samtidig undersøges hvorledes der opnås et optimalt samarbejde omkring opgaven.

 

Sted og kontaktperson: Hospitalsapoteket Region Midtjylland, farmaceut Maria Schøler Wellner