Et prospektivt observationsstudie om medicinering i sektorovergangen mellem Regionshospitalet i Silkeborg og Silkeborg Kommune.

Kvaliteten i medicineringen ved sektorovergangen mellem Klinik for Ældresygdomme og Silkeborg Kommune blev undersøgt ved at efterse overensstemmelse mellem medicinoplysninger i de anvendte IT-systemer EPJ, FMK og Care. Desuden blev håndteringen af korrespondancebreve med medicinændringer sendt fra klinik til kommune observeret.

Der blev fundet en utilstrækkelig kvalitet i medicineringen i sektorovergangen mellem hospital og kommune. Hver fjerde ordination observeret i medicinlisterne stemte ikke og gav anledning til fejlmedicinering. Korrespondancebreve mellem Klinik for Ældresygdomme og den kommunale sygepleje foregår med visitationen som mellemled, hvilket skaber forsinkelse i modtagelsen af medicineringsinformationerne. Det anbefales derfor at skabe en direkte kommunikation fra kommune til hospital. Ydermere anbefales tværsektorielle farmaceutprogrammer for at øge medicineringskvaliteten og patientsikkerheden i sektorovergange.