Medicingennemgang

Hospitalsapoteket har i et ph.d. studie (afsluttet 2014) undersøgt en nyudviklet algoritme (MERIS) og dets evne til at finde de patienter, der har størst effekt af en medicingennemgang.

Derudover blev effekten af medicingennemgangene undersøgt i et randomiseret kontrolleret studie. Vi fandt, at MERIS kunne identificere størstedelen af de patienter, der var i risiko for medicineringsfejl.

Medicingennemgangene havde ikke effekt på antal genindlæggelser og død.