Medicinsamtale

Projektet undersøger om en medicinsamtale med en farmakonom på indlagte akutte medicinske patienter kan højne patientens viden og tryghed omkring egen medicin, og herunder højne komplians til lægemiddelbehandlingen.