Med baggrund i LUP 2017 undersøgte et kvalitative studie, hvilke behov patienter indlagt på Kirurgisk afdeling Regionhospitalet Horsens har for information omkring deres medicin under indlæggelse og efter udskrivelse.

Patienterne på Kirurgisk afdeling Regionshospitalet Horsens er generelt tilfredse med den modtagne information om medicinen i forbindelse med deres indlæggelse. En enkelt patient efterspørger ganske almen viden om medicinen, såsom virkningsvarighed og bivirkninger. Ellers efterspørges der generelt ikke yderligere til information om medicinen. I forbindelse med det opfølgende telefoninterview var tilfredsheden med den lægemiddelrelaterede information lige stor, generelt uden fejl og mangler