Dette studie beskriver de danske patienters holdning til og oplevelse af selvadministration under indlæggelse ved at undersøge

  • hvad er patienternes holdning til selvadministration under indlæggelse?
  • hvordan oplever patienterne konceptet selvadministration?

Studiet viser, at patienterne har en meget positiv holdning og oplevelse af selvadministration under indlæggelse. Alle patienterne vil foretrække at være selvadministrerende af egen medicin igen ved næste indlæggelse.

Sted og kontaktperson: Hospitalsapoteket, Regionshospitalet Randers, farmaceut Charlotte Arp Sørensen