Selvadministration

Hospitalsapoteket undersøger igennem et ph.d. studie (2016-2019) betydningen af patientinvolvering i administration af patienternes egen medicin under indlæggelse.

I ph.d. studiet undersøges sikkerheden ved de nye arbejdsgange, samt patientinvolveringens betydning for patienttilfredshed og patientens overholdelse af aftaler om den medicinske behandling. Derudover undersøges om konceptet er økonomisk fordelagtigt set ud fra sundhedssystemets perspektiv.

Sted og kontaktperson: Hospitalsapoteket, Regionshospitalet Randers, farmaceut Charlotte Arp Sørensen