Medicindosering

Hospitalsapoteket har igennem et ph.d. studie (afsluttes 2017) undersøgt udvikling og implementering af tre forskellige medicinkoncepter, afprøvet på udvalgte sygehusafdelinger. De tre medicinkoncepter er: Lægemidler klar-til-brug, Automatisk medicindosering samt Elektronisk medicinskab.

I studiet af lægemidler klar-til-brug blev der vist forbedret hygiejne ved intetventionen men konceptet var associeret med en betydelig meromkostning. Resultaterne af automatisk medicindosering og elektronisk medcinskab viste en statistisk signifikant reduceret risiko for at patienten blev udsat for medicineringsfejl.