Et specialeprojekt der analyserer antal og typer af indrapporterede lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser (UTH'er) i sektorovergange mellem hospital og primærsektoren.

UTH'er identificeres ved retrospektiv gennemgang af indberettede UTH'er til Dansk Patientsikkerheds Database hos Patientombuddet.

Baseret på denne analyse identificeres indsatsområder hvor Hospitalsapoteket kan medvirke til at forebygge UTH'er i sektorovergange.