Vi indkøber og leverer al medicin til Region Midtjyllands hospitaler. De lægemidler, som ikke produceres af vores leverandører, fremstiller vi selv i vores produktion.

Vi indgår dagligt i patienternes behandlingsforløb og er sparringspartner for vores sundhedsfaglige kollegaer i klinikken.

Vi drifter, udvikler og forsker med patienten i fokus og på patientens præmisser. 

Hvem er vi?

  • Vi er Danmarks andetstørste hospitalsapotek.
  • Vi har en årlig omsætning på ca. 2 milliarder kroner.
  • Vi er ca. 430 medarbejdere med forskellige fagligheder.
  • Vi er til stede på alle regionens hospitaler.
  • Vi er en drifts- og vidensorganisation med specialiseret viden om farmakologi, lægemiddelfremstilling og apoteksdrift.
  • Vi rådgiver om, fremstiller og leverer medicin til alle hospitalerne i Region Midtjylland.
  • Vi bygger nyt hospitalsapotek i Skejby (forventet færdigt i 2023).

Fagområder