Stab, It og projekter understøtter af Hospitalsapoteket på følgende områder: 

  • Økonomi
  • HR
  • IT - rådgivning, udvikling og forvaltning
  • Projektstyring af byggeri af nyt Hospitalsapotek
  • Ledelsesrådgivning og sekretariatsbetjening


Inden for disse områder understøtter vi ledelsen med processtøtte i projekter og udviklingsopgaver, rådgivning, analyser, ledelsesinformation og oplæg til beslutningsgrundlag til internt såvel som eksternt brug.

Vi udvikler, sikrer drift af og forvalter apotekets egne IT-systemer. Vi udvikler nye digitale løsninger og driver større IT- og digitaliseringsprojekter. 

Heruder driver vi større tværgående projekter på apoteket. Det største projekt er aktuelt byggeriet af et nyt hospitalsapotek (DNH). Det nye Hospitalsapotek skal stå færdigt i 2023 ved siden af Aarhus Universitetshospital i Skejby. 

Fakta om Stab, It og projekter

Vi er ca. 30 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og specialiseret viden inden for pharma, IT, økonomi, HR, sekretariats-og ledelsesbetjening samt projektledelse. Vi har kontor i Aarhus.