Klinisk Farmaci varetager Hospitalsapotekets opgaver på hospitalernes afdelinger. Vi er til stede på alle regionens hospitaler, hvor vi bl.a. understøtter hospitalerne med: 

 • Medicinservice
  • Bestilling og levering af lægemidler.
  • Sikring af kvalitet i afdelingernes lager af medicin.
  • Rådgivning i forbindelse med brug af lægemidler.
  • Fokus på rationelt forbrug af lægemidler.
  • Efterlevelse af regionale og nationale anbefalinger. 
 • Medicindispensering
 • Medicinanamnese
 • Medicingennemgang
 • Væskeservice
 • Rådgivning af sundhedspersonalet
 • Undervisningsopgaver internt og eksternt

Med udgangspunkt i hospitalernes og afdelingernes specifikke, aktuelle og fremtidige behov udvikler vi kontinuerligt vores ydelser, så vi sammen får løst opgaverne på bedst mulig vis. 

 

Fakta om Klinisk Farmaci

Klinisk Farmaci har funktioner på alle regionens hospitaler, herunder også Regionspsykiatrien i Region Midtjylland.
Vi er ca. 140 farmaceuter, farmakonomer og servicepersonale, der dagligt er fordelt således:

 • Aarhus Universitetshospital: ca. 50 medarbejdere
 • Regionshospitalet Horsens: ca. 15 medarbejdere
 • Hospitalsenhed Midt:  ca. 30 medarbejdere
 • Hospitalsenheden Vest: ca. 25 medarbejdere
 • Regionshospitalet Randers:  ca. 15 medarbejdere