Logistik indkøber og distribuerer lægemidler til brug på regionens hospitaler, samt leverer dosispakkede lægemidler fra Hospitalsapotekets medicindoseringsrobot. Herudover varetager vi intern service i form af rengøring og opgaver i produktionen og på lageret.


Vi har et hovedlager, hvorfra medicinen til alle hospitalerne bliver distribueret. Vi udleverer desuden vederlagsfri medicin til udvalgte ikke-indlagte patientgrupper i fortsat sygehusbehandling.

Alle opgaver med Indkøb, modtagelse, lagerhold og distribution af lægemidler varetager vi efter gældende lovgivning, og vi arbejder tæt sammen med leverandører, samt interne og eksterne samarbejdspartnere for hele tiden at sikre og optimere forsyningssikkerheden.


Fakta om Logistik

Logistik er opdelt i funktionerne Distribution, Indkøb, Vederlagsfri Medicin, Intern Service og Medicindosering.