Produktionen producerer lægemidler klar-til-brug og cytostatika, samt har en klinisk forsøgsenhed.

Lægemidler klar til brug

Inden for lægemidler klar-til-brug producerer vi lægemidler, som ikke kan leveres fra lægemiddelindustrien.

Det omfatter blandt andet:

  • Lægemidler til kliniske forsøg.
  • Klargøring af antibiotika med henblik på lettere håndtering for sundhedsfagligt personale og patienter.
  • Pakning af akutkasser med medicin til brug ved blandt andet hjertestop, anafylaktisk chok m.v.

Vi arbejder sammen med hospitalerne om at udvikle nye medicinkoncepter, hvor klar-til-brug løsninger kan være med til at øge patientsikkerheden og effektiviteten, herunder mulighederne for hjemmebehandling af patienter.  


Cytostatika

Cytostatikafunktionerne fremstiller kemokure til behandling af kræft. Vi leverer kure til regionens onkologiske og hæmatologiske hospitalsafdelinger. Kurene er produceret specifikt til den enkelte patient.

Der er tale om en omfattende og kompleks produktion, hvor vi årligt håndterer over 100 forskellige lægemidler og leverer mere end 70.000 patientspecifikke cytostatikapræparationer.

Herudover understøtter vi hospitalernes forskning ved produktion og pakning af medicin til kliniske forsøg.

Samtidig med den løbende produktion har vi fokus på udvikling og effektivisering af området bl.a. ved hjælp af automatisering, hvor dele af vores produktion udføres af en robot.


Klinisk forsøgsenhed

Den kliniske forsøgsenhed sætter fokus på og bidrager til Hospitalsapotekets deltagelse som en kvalificeret samarbejdspartner i klinisk forskning i Hospitalsapotekets forsyningsområde.


Enheden fungerer som kontaktperson for forskere, kliniske forskningsenheder og virksomheder som medicinalfirmaer og Clinical Research Organisationer (CRO). Derudover fungerer enheden som Hospitalsapotekets kompetencecenter, der bidrager til udvikling og vidensdeling.