Patienter, der ikke længere er indlagt på hospitalet, men bliver fulgt og behandlet med medicin i en klinik, kan ved bestemte sygdomme få udleveret medicinen fra hospitalet uden betaling - vederlagsfri medicin.

Hvem kan få udleveret vederlagsfri medicin?

Det er en beslutning, som Danske Regioner har truffet. Baggrunden er, at der for visse patientgrupper er særlige behandlingsmæssige hensyn, der begrunder vederlagsfri udlevering af bestemte lægemidler. Desuden er det hensigten, at der bliver en ensartet praksis på landets hospitaler.

Principperne for udlevering fra hospitalet og listen over sygdomme og medicin kan du se på Danske Regioners hjemmeside.

Hvis lægemidlet ikke er til behandling af den konkrete sygdom eller en direkte følgevirkning, er det ikke muligt at få det udleveret. Dette er en lægelig vurdering.