Hvad betyder "vederlagsfri medicin"?

"Vederlagsfri medicin" betyder: Medicin uden betaling. Ikke-indlagte patienter med bestemte sygdomme, der følges af en klinik eller et ambulatorie, kan få udleveret vederlagsfri medicin fra hospitalet. 

Hvem kan få udleveret vederlagsfri medicin?

Danske Regioner beslutter hvilke sygdomme, der er berettiget til vederlagsfri medicin, på baggrund af særlige behandlingsmæssige hensyn, og et behov for ensartet praksis på landets hospitaler.

Du kan se listen over sygdomme og medicin på Danske Regioners hjemmeside.

Den vederlagsfri medicin skal være beregnet til behandling af den konkrete sygdom eller direkte følgevirkninger af sygdommen. Det afhænger af en lægelig vurdering.