Patienter, der ikke længere er indlagt på hospitalet, men bliver fulgt og behandlet med medicin i et ambulatorium, kan ved bestemte sygdomme få udleveret medicinen fra hospitalet uden betaling.

Sådan får du udleveret medicinen 

I Region Midtjylland er der forskellige ordninger. 

  • På nogle hospitaler får du udleveret medicinen fra den afdeling, hvor du er i behandling

  • På andre hospitaler vil udleveringen ske gennem Hospitalsapoteket Region Midtjylland.

Du bliver informeret om, hvordan du får din medicin udleveret, når du bliver sat i behandling.

Udlevering og bestilling af medicin via Hospitalsapoteket

Hvem kan få udleveret medicin uden betaling?

Det er en beslutning, som Danske Regioner har truffet. Baggrunden er, at der for visse patientgrupper er særlige behandlingsmæssige hensyn, der begrunder vederlagsfri udlevering af bestemte lægemidler. Desuden er det hensigten, at der bliver en ensartet praksis på landets hospitaler.

Principperne for udlevering fra hospitalet og listen med de sygdomme og medicin kan du se på Danske Regioners hjemmeside www.Regioner.dk eller direkte:

Principnotat for udlevering af vederlagsfri medicin


Liste over sygdomme og medicin til vederlagsfri udlevering

Hvis lægemidlet ikke er til behandling af den konkrete sygdom eller en direkte følgevirkning, er det ikke muligt at få det udleveret.