Gennem de seneste år er der kommet et stort fokus på kroniske sygdomme - både i sundhedsvæsnet og i samfundet generelt. Forekomsten af kronisk sygdom er steget, og ca. 1/3 af befolkningen har én eller flere kroniske sygdomme. Årsagen kan især tilskrives, at befolkningen generelt lever længere, og at behandlingsmulighederne hele tiden udvikles og forbedres.

I Region Midtjylland arbejdes der til stadighed på at styrke og optimere den igangværende indsats for borgere med kronisk sygdom - en indsats som finder sted i alle dele af sundhedsvæsnet.

Den overordnede indsats ift. at sikre sammenhængende tilbud til borgere med kronisk sygdom varetages i Region Midtjylland af Sundhedsplanlægning.