Den regionale lægemiddelkomité (RLK) for Region Midtjylland dækker både primær- og sekundærsektor, herunder både de somatiske sygehuse og psykiatrien.

RLK er organiseret med tilhørende specialistgrupper (i alt 18) inddelt efter terapiområde og ét faglig analyseteam, der målrettet og handlingsorienteret monitorer lægemiddelforbruget i Region Midtjylland (for primær-, og sekundærsektor og det tværsektorielle område). 

RLK refererer til Klinikforum.

Mødeplan 2017:

  • 27. marts 2017
  • 28. juni 2017
  • 22. september 2017
  • 14. december 2017