Den Regionale Lægemiddelkomité (RLK) for Region Midtjylland dækker både primær- og sekundærsektor, herunder både de somatiske sygehuse og psykiatrien.

Arbejdet i Den Regionale Lægemiddelkomite understøttes løbende monitorering og analyser på medicinområdet. Dette arbejde sker med afsæt i Analysegruppen på medicinområdet.

Den Regionale Lægemiddelkomite arbejder sammen med Sundhedsplanlægning, Koncern Kvalitet, Klinisk Farmakologisk Afdeling og Hospitalsapoteket om implementering af indsatser. 

RLK refererer til Klinikforum.