Analyse og monitoreringsarbejdet er forankret i Sundhedsplanlægning. Der gennemføres en målrettet og handlingsorienteret monitorering af lægemiddelforbruget i Region Midtjylland (for primær-, og sekundærsektor og det tværsektorielle område). Formålet med at monitorere og analysere lægemiddelforbruget er at give mulighed for at iværksætte adfærdsregulerende indsatser, når det er nødvendigt - dvs. som følge af hensyn til kvalitet og/eller økonomi. Opgaverne på området løses i tæt samarbejde mellem Sundhedsplanlægning, Hospitalsapoteket, Klinisk Farmakologisk Afdeling, praktiserende læge og Koncern Kvalitet.

Med baggrund i analyse og monitoreringsarbejdet udarbejdes der også medicinanbefalinger, som er information til hospitalsansatte læger samt hospitals- og afdelingsledelserne i Region Midtjylland. Alle regionens udmeldinger om medicinanbefalinger kan findes via dette link.

Der er en særlig funktion i forhold til at understøtte Den Regionale Lægemiddelkomite, særligt i forhold til faglig sparring til formanden for Den Regionale Lægemiddelkomite.

Henvendelser om monitoreringsarbejdet, spørgsmål til anbefalinger og lægemiddelrekommandationer bedes sendt til rlk-analyse@rm.dk