Har du spørgsmål eller ønsker du et punkt på komitéens næste dagsorden kan du skrive til:  Denregionale.Laegemiddelkomite@rm.dk

eller kontakte sekretariatet på tlf.: 4016 5737 eller mail: anndjo@rm.dk


Punkter til Den Regionale Lægemiddelkomités dagsorden skal sendes skriftligt senest 14 dage før mødets afholdelse.