Mødeplan 2021:

  • 25. marts 2021 (aflyst)
  • 17. juni 2021
  • 23. september 2021
  • 16. december 2021

Punkter til Den Regionale Lægemiddelkomités dagsorden skal sendes skriftligt senest 14 dage før mødets afholdelse.

Punkter sendes til: anndjo@rm.dk