Praksisplan for almen praksis i Region Midtjylland

Praksisplanudvalget for Region Midtjylland udarbejder en praksisplan for almen praksis i hver valgperiode.

Praksisplanen skal fastlægge, hvordan almen praksis’ virke bidrager til den optimale behandling og sammenhæng for borgerne både i det nære tværsektorielle sundhedsvæsen og mellem det nære sundhedsvæsen og det specialiserede sundhedsvæsen.

Praksisplanen for almen praksis for denne valgperiode udarbejdes i to tempi.

1. del af praksisplanen

1. del af praksisplanen har fokus på lægedækningen i Region Midtjylland og er udsendt i høring til praktiserende læger og kommuner i regionen indtil d. 1. december 2014.

Høringsversionen
Høringsbrev

Formålet med høringen er, at Praksisplanudvalget herved får mulighed for at inddrage de relevante forslag fra almen praksis og kommunerne inden den endelige vedtagelse af 1. del af praksisplanen.

Høringssvar til 1. del af praksisplanen kan sendes til mailadressen: AP-Praksisplan@stab.rm.dk.

 

2. del af praksisplanen

Det forventes, at en samlet plan vil foreligge senest med udgangen af 1. halvår 2015.

Der vil ligeledes blive iværksat en høringsproces, når den samlede praksisplan foreligger.

Praksisplanudvalget

Praksisplanudvalget består af hhv. praktiserende læger og kommunale og regionale repræsentanter, og har været i funktion siden februar 2014 på baggrund af bekendtgørelsen om praksisplanudvalg for almen praksis

Yderligere information om Praksisplanudvalgets sammensætning og mødeplan: Link til Praksisudvalgets side