Region Midtjylland søger efter læger til overtagelse af lægepraksis med 2 kapaciteter i Struer by pr. 1. januar 2023

 

Indledning

Du kan nu erhverve dig en lægepraksis med i øjeblikket 1.935 tilmeldte patienter til overtagelse pr. 1. januar 2023. Der annonceres i alt to lægekapaciteter, som du kan byde på enten enkeltvis eller samlet. Antallet af patienter kan ikke garanteres ved overtagelsen, da patienterne tilbydes et gebyrfrit lægevalg.

 

Praksis til salg

Praksis er i dag beliggende på adressen Østergade 7, st. th., 7600 Struer, og drives fra lejede lokaler. Der er 2 sygeplejersker i klinikken, der kan være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse. Du kan læse mere om klinikken i bilag 3, fakta om klinikken.

 

Beliggenhed og ekstra muligheder

Det er et krav, at praksis skal drives i Region Midtjylland i lægedækningsområde Struer, postnr. 7600.

 

Struer er et regionalt lægedækningstruet område. Det betyder, at du som praktiserende læge i Struer har en række ekstra rettigheder, der fx gør, at du kan oprette delepraksis, så I kan være to læger, der deles om ydernummeret. 

Læs mere om rettighederne i et lægedækningstruet områder her

 

Afgivelse af tilbud

Der afgives tilbud ved at udfylde og returnere bilag 1 (ansøgningsskema) i underskrevet stand.

 

Fristen for at afgive tilbud er 19. september 2022, 11:59

Det udfyldte og underskrevne bilag 1, samt påkrævede bilag (f.eks. fuldmagt) sendes fra  digital post. Anvend ét af de to nedenstående links:

Privatperson - Sikker mail til lægedækningsteamet

Virksomhed – Sikker mail til lægedækningsteamet

 

Vejledning:

Tryk på et af ovenstående links og log ind med NemID.

Udfyld myndighed (modtager): Region Midtjylland

Udfyld kategori (modtager): Koncernøkonomi Lægedækning 

Skriv din besked og husk at vedhæftede obligatoriske bilag (filer)

 

Samtaler

Personlige samtaler med tilbudsgivere vil blive gennemført efter behov. Tilbudsgivere vil modtage særskilt information herom efter afgivelse af tilbud.

 

Evaluering

Region Midtjylland benytter en kvalitativ annonceringsmodel ved salg af ydernumre til praktiserende læger, hvor der lægges særlig vægt på, at ansøger kan sikre langvarig kontinuitet i lægebemandingen. F.eks. i forhold til, hvilke læger, der skal arbejde i de annoncerede lægekapaciteter.

 

Betingelser

Ydernummeret skal drives på almindelige overenskomstmæssige vilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis, samt i henhold til gældende vagtinstruks i Region Midtjylland.

Bud kan alene afgives af læger med ret til at påtage sig almen praksis i henhold til Sundhedsloven og Overenskomst om almen praksis, samt kan fremvise en tilfredsstillende børneattest.

Ved afgivelse af det vindende tilbud, forpligter tilbudsgiver sig til at starte praksis op senest pr. 1. januar 2023.

Senest 15. november 2022 skal vindende tilbudsgiver have indsendt oplysninger om praksisadresse, tlf. nr. og læger til PLO.

Region Midtjylland forbeholder sig retten til at forkaste alle bud.