Vil du og din kammerat være praktiserende læger i Tarm eller Skjern?

OBS: Bemærk at det siden annoncens offentliggørelse er blevet præciseret, i hvilke områder praksis kan drives fra. Således er det ikke muligt at drive praksis fra hele postnr. 6900 Skjern, men kun fra Skjern by.

 

Introduktion

Du kan nu erhverve dig en lægepraksis med i øjeblikket 1.482 tilmeldte patienter til overtagelse pr. 1. januar 2022. Der annonceres i alt 2 kapaciteter, og du kan byde på lægekapaciteterne enten enkeltvis eller samlet. Praksis skal drives i Region Midtjylland i enten lægedækningsområde Tarm (postnr. 6830, 6870, 6880, 6893) eller i Skjern by.

Såfremt du nedsætter dig som praktiserende læge i lægedækningsområde Tarm (postnr. 6830, 6870, 6880, 6893), er det muligt at drive praksis som en delepraksis, hvor I f.eks. er 3 læger til 2 lægekapaciteter. Dette skyldes at Tarm er udpeget som lægedækningstruet område frem til marts 2022.

Du kan læse mere om den ophørende praksis, personale, patientdemografi mv. i bilag 3 - fakta om klinikken.

Læs mere om bosætning, og hvad Ringkøbing-Skjern Kommune kan tilbyde på www.flytmodvest.dk

 

Annoncering og afgivelse af bud

Annonceringen er målrettet speciallæger i almen medicin, der ønsker at praktisere i henhold til gældende overenskomsten om almen praksis.

Fristen for at afgive bud er mandag d. 25. oktober 2021

Der sælges til højestbydende, dog under forudsætning af, at regionen kan godkende den af tilbudsgiver fremlagte plan for den videre drift af klinikken. Dit bud skal derfor være ledsaget af en grundig beskrivelse af, hvordan klinikken eksempelvis vil blive drevet og bemandet.

Gå til annonceringsmaterialet og læs meget mere om lægekapaciteterne, og hvordan du afgiver et bud.

Regionen anbefaler, at du kontakter regionens kontaktperson, hvis du er interesseret (Peter Balleby Jensen, tlf. 2162 0195).

Lægepraksis i Tarm og Skjern JLF rev. 01.PNG

 

Søger du hjælp?

 

Kontakt lægedækningsteamet

Jacob Lyskjær Frølund

AC-fuldmægtig 

jacob.froelund@stab.rm.dk

+45 24 75 01 32

 

Peter Balleby Jensen

Administrativ medarbejder

pebaje@rm.dk

+45 21 62 01 95

 

Annette Sø

Konsulent

anbuso@rm.dk

+45 24 40 86 23