Hvert år gennemføres der en rundspørge blandt regionens praktiserende læger. En såkaldt lægedækningshøring. Resultaterne af denne rundspørge er en stor hjælp i regionens arbejde med at sikre lægedækning, da der proaktivt kan tages hånd om f.eks. ophør. 

Læs den nye lægedækningshøring på dette link