Præsentation af medarbejdere

I Region Midtjylland arbejder vi målrettet med at sikre lægedækning i hele regionen. Lægedækningsteamet, som består af 3 faste medarbejdere og 3 lægelige konsulenter, arbejder derfor fokuseret på at skabe udvikling i branchen. 

De tre faste medarbejdere (Peter Balleby Jensen, Jacob Frølund og studentermedhjælper Sine Munk Jensen) er ansat i administrationen i Region Midtjylland, og vi er dine kontakter, hvis du har generelle spørgsmål til almen praksis og lægedækning. Alle spørgsmål er velkomne, og kan vi ikke svare, kan vi helt sikkert finde en kollega, der kan.

De tre lægelige konsulenter er alle praktiserende læger, der hjælper os med konkrete udviklingsprojekter. 

Læge Dorthe Navntoft arbejder målrettet med at få de unge læger til at vælge almen praksis. 

Lægerne Dorthe Hagensen og Jan Langschwager arbejder omvendt med at fastholde de ældre praktiserende læger i praksis. 

To typer indsatser, som er vigtige for lægedækningen i regionen. 

 

Politike udvalg

På det administrative plan sekretariatsbetjener lægedækningsteamet "Lægedæknings- og Rekrutteringsudvalget", som er et underudvalg til "Praksisplanudvalget". 

Ligeledes bidrager vi med sagsfremstillinger og opdateringer på lægedækningen i regionen til både "Stående udvalg for nære sundhedstilbud" og "Regionsrådet".