Sundhedsplanlægning, 1. kontor arbejder bl.a. med udarbejdelse af sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland, kommunerne og almen praksis i regionen. Sundhedsaftalen fastlægger en fælles politisk retning for samarbejdet mellem hospitaler,  kommuner og almen praksis. 

www.sundhedsaftalen.rm.dk kan du læse mere.