Region Midtjyllands styrkede indsats for unge med erhvervet hjerneskade eller svære følger efter hjernerystelse, 2013-17

Ungementorer fortsætter

 
Flere af projekt Bristede Drømme-Nyt Håbs interventioner sluttede i 2016. Her i februar 2017 er det glædeligt at kunne meddele, at samtlige 19 kommuner i Region Midtjylland har besluttet at finansiere ungementorfunktionen de næste 3 år, så den kan fortsætte indtil 1. april 2020.

Modellen er en modificeret takstfinansieret model, forstået på den måde, at kommunen skal betale per forløb, men hvis der ikke er nok efterspørgsel vil den dække de resterende udgifter i slutningen af året. For den unge med erhvervet hjerneskade og dennes netværk, er det en glædelig nyhed at få støtte til selvstændighed og mestring på fleksibel vis, samtidig med at ungementorerne koordinerer deres indsats med tilbud fra kommunen.
 
Stor tak til de 19 kommuner for denne opbakning.