Projektorganisation

Den oprindelig ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan læses her:


Gå til pdf med oprindelig ansøgning "Bristede drømme – unge efter en erhvervet hjerneskade"

Artikler:

PsykologNyt, april 2014

Blad for medlemmer af Ergoterapeutisk forening - nr. 2 2014I diagrammet neden for fremgår,
hvordan projektet er organiseret (dobbelklik på ikonet for at se i større størrelse) 

Gå til større diagram over organiseringen
Til højre findes oversigt over medlemmer i de forskellige grupper nævnt i oversigten.
De fire arbejdsgrupper var samlet til skrivearbejde flere gange i løbet af
efteråret 2013