Pr. 1. marts 2014 åbnede et ambulatorietilbud for de 15-30 år med erhvervet let hjerneskade eller mistanke herom for unge bosiddende i Region Midtjylland. Det nye består i, at der udredes bredt tværfagligt, og at dette sker i tæt dialog med den unges kommune.

Ungeambulatoriet lukkede 31.12.2016, men det er fortsat muligt at sende henvisninger til Regionshospitalets Hammel Neurocenters andre ambulatorier via frv@midt.rm.dk


Læs mere i pjecen