Pr. 1. marts 2014 åbnede et ambulatorietilbud for de 15-30 år med erhvervet let hjerneskade eller mistanke herom for unge bosiddende i Region Midtjylland. Det nye består i, at der udredes bredt tværfagligt, og at dette sker i tæt dialog med den unges kommune.

Ungeambulatoriet lukkede 31.12.2016, men det er fortsat muligt at sende henvisninger til Regionshospitalets Hammel Neurocenters andre ambulatorier via frv@midt.rm.dk


Læs mere i pjecen

Kontakt

Henvendelser sendes til:
 bristede.droemme@midt.rm.dk

Tlf. til ambulatoriet er: 78419 588

Henvisninger kan ske elektronisk fra:

  • hospitalslæge 
  • praktiserende læge
  • privatpraktiserende speciallæge

FRA 1.1.2015 kan unge med følger efter en

hjernerystelse også henvises ind i projektet

 

Henvisningen skal sendes til 

Fælles Regional Visitation
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
FRV kontaktes på 
tlf. 2420 7158, 
mandag til fredag i 
tidsrummet 08:00 – 14:00
pr. mail: frv@midt.rm.dk