På denne side kan du finde den generelle sundhedsaftale, de frivillige sundhedsaftaler, de lokale sundhedsaftaler samt kontaktlister og oversigter.

 

I Sundhedsloven (§ 205) samt bekendtgørelsen og vejledningen, der er knyttet hertil, stilles krav om, at regionerne skal indgå sundhedsaftaler med de enkelte kommuner på centrale områder. Aftalerne indgås en gang i hver valgperiode. På følgende områder er indgåelse af sundhedsaftaler lovgivningsmæssigt obligatorisk:
 -Indlæggelses- og udskrivningsforløb,
-træningsområdet,
-behandlingsredskaber og hjælpemidler,
-forebyggelse og sundhedsfremme,
-indsatsen for mennesker med sindslidelser (psykiatri) 
-opfølgning på utilsigtede hændelser.

I Region Midtjylland har vi på nogle områder valgt at gå ud over de lovgivningsmæssige krav. Som supplement til de obligatoriske områder har vi således valgt også at rette fokus mod en række andre felter i sundhedsaftalerne i Region Midtjylland. Dette drejer sig bl.a. om økonomi, IT, sociale forskelle i sundhed, indsatsen mod kronisk sygdom samt børn, unge og gravide.

Sundhedsaftalen gælder i perioden 2011-2014.