Region Midtjylland indgår i flere forskellige samarbejder med private hospitaler og klinikker - eksempelvis ved behandling af patienter via det udvidede frie sygehusvalg eller gennem en udbudsaftale med regionen.

Siden 2008 har Region Midtjylland og de private sygehuse og klinikker i regionen samarbejdet i Det regionale samarbejdsudvalg, hvor forskellige problemstillinger vedrørende bl.a. visitation, kapacitet og prioritering drøftes. 

Disse sider er primært rettet mod de private sygehuse og klinikker i regionen. F.eks. kan der findes information om udbudsaftaler og kontaktpersoner i regionen.

Der henvises også til andre steder på regionens hjemmeside, hvor man kan læse mere om bl.a. patientrettigheder, ventetidsinformationer, befordringsregler mv.