Som led i at sikre smidig sagsbehandling og overholdelse af de enkelte privathospitalers betalingsfrister er der udarbejdet retningslinjer for afregning og dokumentation. Der kan læses mere herom i nedenstående dokumenter.

Vejledning om elektronisk fakturering

Krav om elektronisk fakturering pr. 1. oktober 2009

Hjemmeside virk.dk (elektronisk indberetningsbureau)

Retningslinjer for afregning og dokumentation

Skelnen mellem kontrakt med Region Midtjylland og med Danske Regioner

Brev om afregning af ydelser hos privatpraktiserende læger